تجارب بيماران

تجارب بیماران با فلای تو تریت

تا به امروز TebMedTourism با ارائه خدمات پزشکی و غیرپزشکی به هزاران مشتری بین المللی کمک کرده و در طول سفر پزشکی در کنار آنها بوده است.

در اینجا تجارب بیماران گردآوری شده است. آنها تجربه خود از TebMedTourism را در قالب فیلم و متن برای ما به اشتراک گذاشته اند. 

نظرات

نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
commenttebfa01
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
commenttebfa10
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
نظر مشتریان عزیز در واتس آپ و اینستاگرام
commenttebfa11

ویدئو

عکس

کاشت مو

عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان

جراحی بینی

عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان

لبخند هالیوودی

عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان

پروتز سینه

عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان
عكس قبل و بعد مشتريان

ليفت صورت

عكس قبل و بعد مشتريان
Scroll to Top
بدء محادثة
ارید إستشارة . كيف يمكننا مس
شركة عصرطب الدولیة
سلام عليكم. ارید إستشارة .
كيف يمكننا مساعدتك؟